Eğitimin Amacı:

Hedef, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmektir. Olası afet ve acil durumlara karşı kendimizi ve yakın çevremizi koruyabilmek, afet meydana gelmeden önce risk azaltma faaliyetlerini yürütebilmek için hazırladığımız eğitim programı ile afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik yapılması gereken çalışmaları anlatılmaktadır. 

Eğitimin İçeriği:

  • Afet Bilinci
  • Afet Tehlikeleri ve Riskleri
  • Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri
  • Afetten önce yapılması gerekenler
  • Afet Sırasında ve Sonrasında yapılması gerekenler

Eğitimin Süresi:  1 gün / 8 saat

Katılımcı Sayısı: 12-24 kişilik grup

Katılımcı Profili: Herkese açıktır.

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.