ASİST OSGB daha önce iş sağlığı ve güvenliği alanında uzun süre çalışan ve bu konuda şirketlere danışmanlık hizmeti veren sektörde deneyimli kişiler tarafından edindikleri tecrübeleri kullanarak daha profesyonel hizmet verebilmek için kurulmuştur.

 

Kuruluş felsefemiz;

  • İnsan odaklı çalışmak.
  • Proaktif çalışma ortamı hazırlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü, çalışma ortamında ve hayatın her alanında oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlayarak yaşam tarzı haline getirmek.
  • İşyerlerinin ticari sırlarını ve çalışanların kişisel ve tıbbi bilgilerini gizli tutmak.
  • İşyerleri için yasalar ve mevzuatlar ile belirlenmiş zorunlulukları yerine getirmesini sağlamak ve çalışanları yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek.

 

ASİST OSGB iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun olarak işyerlerinde insani ve maddi kayıpları minimum düzeye indirmeyi öncelikli amaç olarak belirlemiştir.

Bu sebep ile ASİST OSGB, çalışanlarını bağımsız denetçiler tarafından belirli periyotlar ile denetime tabii tutarak, hizmette hata payının minimal düzeye inmesini ve mesleki körlüğün önlemesi sağlar.

İnsani ve maddi kayıpları önleyerek ve çalışanların sağlığını güvene alarak iş verimi ve işletmenin performansını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir kültür oluşumuna katkıda bulunmak ASİST OSGB‘ nin kuruluş ilkesini oluşturur.

 

NEDEN ASİST OSGB ?

 

ASİST OSGB iş sağlığı ve güvenliği konusunda yenilikçi yapısıyla, hızlı ve etkin çözümler sunup, ihtiyacınız olan hizmetlerin tek elden sağlanması konusunda en doğru rehber olacaktır.