Bağımsız İSG_Çevre Denetimleri

Asist OSGB olarak amacımız; Ulusal / uluslararası mevzuatlar ile gelişen teknolojiler çerçevesinde, saha uygulamalarının İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre açısından uygunluklarını incelemek, diğer işletmelerdeki iyi uygulama örnekleri çerçevesinde paylaşımlarda bulunarak teknik destek sağlamak ve İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre performansını en iyi seviyeye çıkartmaktır.

Bu amaçla hizmet verdiğimiz firmaları belirli periyotlarla 3.göz bakış açısıyla denetlemekteyiz. Denetim sırasında, hazırlamış olduğumuz Denetim Kontrol Listesinde yer alan konu başlıkları yerinde sorgulanarak puanlanır. Her bir konu başlığına 0’dan 3’e kadar puan verilir. Alınan puanların toplamı alınacak en yüksek toplam puana bölünerek Güvenlik Endeksi bulunur. Endeks değerinin hangi aralıkta olduğu aşağıdaki tablodan yararlanılarak bulunur ve firmanın mevcut durumu tespit edilmiş olur.

İyi Uygulama

90 - 100 %

Uygun

80 - 89 %

Orta Dereceli Uygulama

70 - 79 %

Aksiyon Almak Gerekli

51 - 69 %

Acil Aksiyon Almak Gerekli

<50 %

 

 

 

 

 

 

 

Her denetim sonrası Denetim Ekibi tarafından hazırlanan rapor firma yetkilisine teslim edilir. Gerekli aksiyonların alınması için termin süresi verilerek, uygunsuzlukların giderilmesi sağlanır.

Denetimler sayesinde;

  1. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemi oluşturularak, yapılan çalışmaların etkinliği arttırılmış olur,
  2. Firmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulmasına yardımcı olur,
  3. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre risklerini azaltmaya yönelik yapılacak çalışmalarda kaynak yönetimini planlayarak maliyetlerin oluşturulmasına katkı sağlar,
  4. Firmalar meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olur,
  5. Çevre ile ilgili yapılan uygulamaların da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu olması, kirliliğin kaynağından kontrolü ve atıkların yönetimi konularında bilgi sahibi olur.