Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, kişilerin özel yaşamlarında ve çalışma hayatlarında oluşabilecek; performans düşüklüğü, dikkat eksikliği ve dağınıklığı, görev esnasında odaklanamama, stres yönetimi, gibi durumlarda ,yaşam kalitesini yükseltebilmek adına Beyin ve Nefes egzersiz eğitimleriyle, çözüm sağlamaya odaklı eğitim yapmaktır.

Bu eğitimlerin sonucunda farkındalık oluşturarak kişilerin beyin ve nefesini optimal kullanmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

BİREYSEL  EĞİTİMLERİMİZ  Beyin Egzersiz Eğitimi)

*Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı

* Hiperaktivite

* İdeal nefes eğitimi

* Sınav Kaygısı

* Konsantrasyon ve motivasyon arttırma eğitimleri

* Depresif ve Paniksel duyguyla baş edebilme

* Ders çalışma kapasitesini maximuma çıkartma

                                             GRUP EĞİTİMLERİMİZ

* Stres Yönetimi,

 * Kaygıyla başedebilme,

 * Etkili Liderlik ve Ekip yönetme,

 * Öğrenmeyi kolaylaştırma teknikleri,

 * İmaj eğitimi,

 * Yüksek motivasyon sağlama,

 * Problem çözme becerileri,

 * Hedef belirleme ve sonuç alma,

 * Etkili konuşma ve iletişim,

 * Zaman yönetimi,

 * Dikkat dağınıklıği ile başedebilme,

 * Kriz yönetme ve zor insanlarla başa çıkabilme,

 * İdeal nefes eğitimi

Eğitimin Süresi:1 Gün/6Saat

Katılımcı Sayısı: Beyin egzersiz eğitimleri kişi bazında yapılabilmekle birlikte,diğer eğitimlerimiz 10-15 kişilik guruplar halinde yapılabilmektedir.

Katılımcı Profili:Eğitimlerimize katılımcı profili, her yaştan kişi ve guruplar olabilmektedir

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.