Eğitimin Amacı:

Çevresel risk yönetim sistemi için gerekli olan çevresel etki ve boyutlarının tespiti ve bunlardan kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için yapılan sistemli çalışmaların doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla katılımcılara bu konuda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

  • Temel kavramlar
  • Çevre mevzuatı
  • TS EN ISO 14001 Standardı temel koşulları
  • Çevre boyutlarının belirlenmesi
  • Çevresel etkilerin tespiti
  • Çevresel etkilerin boyutlandırılması ve önceliklendirilmesi
  • Çevresel etkilerin izlenmesi
  • Kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
  • Raporlama

Eğitimin Süresi:1 Gün/ 8 Saat

Katılımcı Sayısı: 10-15 kişi

Katılımcı Profili: Çevre ve İSG Profesyonelleri