Programın Amacı:

Yürütülen işin ve çalışılan ortamın insanın fizyolojik ve zihinsel sınırlılıkları göz önünde bulundurularak yürütülmesi gerek iş sağlığı ve meslek hastalıkları gerek verimlilik açısından önemlidir. Ergonomik çalışma ortamı oluşturulması, çalışanların fiziksel ve zihinsel iş yükünün dikkate alınması için belirli mühendislik yaklaşımlarını göz önünde bulundurmak gereklidir.

Bu eğitimde katılımcıların;

  • Çalışma ortamında uygulanması gereken ergonomik ilkeler,
  • Ergonomi Risk Değerlendirme Yöntemleri

İle ilgili bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Programın İçeriği:

  • Tanımlar
  • Gürültü – Aydınlatma- Termal Konfor- Titreşim
  • Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemleri
  • Antropometri
  • İlgili Mevzuat

Eğitimin Süresi:  1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı: 10-15  kişilik grup

Katılımcı Profili:  İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı güvenliği profesyonelleri

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.