Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

ASİST bünyesinde görevlendirilen Diğer Sağlık Personeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

Asist İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları listesi tebliği gereği işletmenin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı Diğer Sağlık Personeli görevlendirilir.

Sağlık personelleri İşyeri hekimlerinin direktifleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler. Çalışan eğitimlerine İşyeri hekimi ile birlikte katılır ve eğitim içeriğine uygun tatbikat ve pratikler yaptırırlar.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin talimatları doğrultusunda hareket ederler. İşin yürütülmesi esnasında verilerin toplanması kayıtların tutulması ve saklanması konularında işyeri hekimleri ile ortak çalışırlar.