Programın Amacı:

Bu eğitimin öğrenme hedefleri, çalışma ortamından kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek çalışanda geçici ya da kalıcı hastalık ya da hasar bırakabilecek akut veya kronik faktörlerin çalışanlar tarafından;

  • Algılanıp tahmin edilmesi, gerekli ölçüm ve analizler ile değerlendirmeler yapılması ve

uygun kontrol ve önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışanlara konu hakkında detaylı bilgi kazandırmaktır.

Programın İçeriği:

  • Temel terimler ve tanımlamalar
  • Endüstriyel Hijyen tarihçesi
  • Endüstriyel Hijyenistlik kavramı, görev yetki ve sorumluluklar
  • İlgili yasal mevzuat
  • Endüstriyel Hijyen Tehlike Kaynakları (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik)
  • Etkilenecek hedef grup (çevre, insan, hayvan, üretim süreçleri (makine ekipman, iş sürekliliği), ürün vb)
  • İşyerlerinde uygulanacak işyeri hijyen planı, iyi uygulamalar

Eğitimin Süresi:  1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.