Programın Amacı:

Bu program ile amaçlanan katılımcıların gıda güvenliğinde tehlike analizi ve kritik noktaların tanımlanmasına dayanan önleyici yaklaşım prensibine göre geliştirilmiş olan HACCP sistemi ve risk değerlendirmesi noktasındaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Programın İçeriği:

 • Gıda güvenliği sistemleri
 • HACCP Sisteminin Prensipleri
 • HACCP Sisteminin Uygulanması
 • HACCP Sisteminin Uygulanmasının Avantajları ve Dezavantajları
 • HACCP Tetkik ve Denetimleri
 • Gıda Kalitesi Güvence Sistemleri
 • HACCP Sistemi uygulama aşamaları
 • HACCP ekibinin oluşturulması
 • Ürünlerin Tanımlanması
 • Ürünlerin kullanım amaçlarının belirlenmesi
 • Akış Şemalarının Hazırlanması ve kullanımı
 • Tehlike analizi yapılması
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 • Kritik limitlerin belirlenmesi ve izleme sisteminin oluşturulması
 • Düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 • Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması
 • Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması

Eğitimin Süresi:  3 gün / 18 saat

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG profesyonelleri

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir