Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine bir üründe veya süreçte olası probleme neden olacak (risk oluşturacak) hususların, bu problemler ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılan sistematik çalışmayı uygulama bilgi ve becerisi kazandırmayı sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kavramlar ve Tanımlar
 • FMEA tarihçesi ve kullanım amacı, avantajları ve dezavantajları
 • FMEA için ön şartlar
 • Ürün, proses ve tasarım FMEA
 • Takım oluşturma
 • Hata tanımlama
 • Derecelendirme tablolarının kullanılması
 • Risk öncelik göstergesinin  (RÖG) hesaplanması
 • FMEA formunun doldurulması
 • Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması
 • Takip sistemi ile İyileştirme çalışmaları

Eğitimin Süresi:  3 gün / 18 saat

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.