İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

ASİST OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

ASİST OSGB İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirir.

İşletmelere özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri, prosedür incelemeleri ve dokümantasyonu yapılır.

İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler.

 

İş Güvenliği Uzman Hizmetlerimiz

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi ekibini kurmak ve hazırlamak
 • Acil Durum Planı ekibini kurmak ve hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı ekibini kurmak ve hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza- Kök- Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Periyodik kontrollerin ve ortam ölçümlerin takibini yapmak