Eğitimin Amacı:

Eğitimin hedefi, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşI karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşI alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak yükleme boşaltma ve kaldırma operasyonlarında sapancıların saha operasyonlarında
efektif bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamaktır.
Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sırasında, teknik emniyete giriş, ekipman çeşitleri ve donanımlar, iş planlaması ve çalışma esnasında uyulması gereken kurallar ve karşılaşılabilecek olası problemlerle ilgili örnekler verilecek ve genel öneriler aktarılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Türkiye mevzuatı hakkında bilgilendirme
 • İş öncesi gereklilikler
 • Banksman ve slinger olarak yapılacak kontroller
 • İş planlaması
 •  İşbaşı toplantısı ve acil durum planlaması

Ekipman Eğitimi Bölümü;

 •  Kullanılan ekipmanlar (halat, kilit, vb)
 •  Yük kaldırma ekipmanları hakkında bilgi verilmesi (vinçler vb)
 • Temel yük kaldırma operasyonu planlama
 • Yük bağlama teknikleri
 • Yük kaldırma operasyonu yönetimi (Görev ve sorumluluklar, iletişim, acil durum müdahalesi)

Eğitimin Süresi:  1 gün / 8 saat

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller, Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel ve yöneticileri

Belgelendirme Süreci:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.