Eğitimin Amacı:

Katılımcıları, iskele kurma ve sökme, iskelede çalışma işlemi sırasında güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir.

İskele Kurma ve Sökme Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında iskelenin doğru ve güvenli kurma sökme işleminin yapılmasını, mevcut tehlike ve riskler karşısında farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

• Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

• İskele ve yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

• İskel Çeşitleri ve Donanımları

• İskele Standartları(TS normları ve ilgili standartlar)

• İskele elemanları tanıtımı

• İskele düşme durdurma sistemleri

• Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

• Koruyucu malzeme kullanımının denetimi

• Kurma ve sökme işlemlerinin güvenliği yapılması

• Yapılmış olan risk değerlendirmesinin kontrol edilmesi

• Etiketleme ve işaretlemeye dikkat edilmesi

• İskele üzerinde güvenli çalışma 

 

Eğitimin Süresi:  2 gün / 16 saat

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller, Konu ile ilgili personel ve yöneticileri, İskele kurma ve sökme işlemi yapacak personel.

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.