Eğitimin Amacı:

Katılımcıları, kapalı alanlara giriş ve çıkış sırasında gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir.

Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimlerinin amacı, her türlü kapalı çalışma alanında, mevcut tehlike ve riskler karşısında farkındalık oluşturmasını sağlamaktır. 

Eğitimin İçeriği:

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Kapalı alanların tanımı
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
 • Kapalı alanlarda çalışma ile ilgili mevzuat
 • İş İzin Sistemleri
 • Düşme durdurma sistemlerinin kullanımı
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Koruyucu malzeme kullanımının denetimi
 • Sistem kurma ve sökme işlemlerinin güvenli yapılması
 • Ortam Ölçümleri
 • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Çalışma alanı sınırlandırma
 • İkaz ve Uyarı İşaretleri

Eğitimin Süresi:  2 gün / 16 saat

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller, Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel ve yöneticileri ,Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar.

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.