Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yapılan Risk Değerlendirmesi ardından alınan koruyucu ve önleyici tedbirler için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımına karar vermeleri halinde; KKD ile ilgili mevzuat, KKD Programı oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine entegrasyonu, doğru koruma sınıfında doğru KKD’ nin seçimi ve çalışanlara verilecek kullanıcı eğitimlerinin içermesi gereken yetişkin eğitimi bilgilerinin edinileceği bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile sorumlu oldukları işyerlerinde kullanılacak olan KKD’lerin doğru koruma sınıfında seçimi, temin edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ve kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülükler ile ilgili bilgileri alarak saha analizleri yapabilecek ve oluşturdukları KKD programını yönetim sistemine entegre edebileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel Koruyucu Donanım İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürün Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Program Bileşenleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Saha Analizi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçim Yöntemi
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için Seçim ve Kullanım Kriterleri
 • Elektrik İçin Tüm Ürün Gruplarında KKD Seçimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanıcı Eğitimi Koordinasyonu
 • Uygulamalı Saha Analizi
 • Saha Analiz Raporu
 • İnceleme ve Değerlendirme

Eğitimin Süresi:1 Gün/ 6 Saat

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişi

Katılımcı Profili:

 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş güvenliği teknikeri, destek elemanı
 • İşveren vekilleri, çalışan temsilcileri, yöneticiler, sorumlu kısım amirleri,
 • KKD tespit ve tedariki ile ilgili komisyonlarda görev alan çalışanlar (satın alma sorumluları, kalite ve yönetim sistemleri sorumluları, insan kaynakları sorumluları vb.)
 • KKD üretim, ithalat ya da satış sorumluları, üretici ve satıcı firma satış ya da pazarlama kadroları, bu alanda kariyer yapmak isteyen iş sağlığı ve güvenliği öğrencileri