Programın Amacı:

Makinelerden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla, makinelere özel tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tespiti, derecelendirilmesi ve kontrol edilebilir seviyeye indirilmesi için yapılacak sistematik çalışmaların bilgi ve becerisini katılımcıya kazandırmak amaçlanmıştır.

Programın İçeriği:

 • İlgili Mevzuat Bilgisi (Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT), Makina Koruyucuları

Yönetmeliği, İşEkipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)

 • Yönetmelik Gerekleri
 • İlgili standartlar TS EN ISO 12100, TS-13849 ve Serileri, TS EN 999,
 • Tanımlar ve kavramlar
 • Risk değerlendirme adımları
 • Risk değerlendirme metodları
 • Risk graph metodu
 • HRNS metodu
 • L Matris metodu
 • Kontrol hiyerarşisi
 • Emniyetle ilgili tedbirlerde öncelik sırası
 • Patlayıcı ortamlarla ilgili risk değerlendirmesi (ATEX)
 • ATEX Direktifleri
 • Ex ekipmanlarda etiket okuma
 • Patlayıcı ortamlara ilişkin yönetmelik ve gereklilikleri
 • Fonksiyonel güvenlik (Tanımı, SIL, SIF, SIS)
 • CE İşareti ve işarete ilişkin yönetmelik
 • Makine tasarımında güvenlik prensipleri
 • Makine kullanımında güvenlik prensipleri
 • İş ekipmanı kurulurken güvenlik prensipleri
 • TS EN 349+A1, TS EN 614-1+A1, TS EN ISO 13857, TS EN 574+A1, TS EN ISO 13850, TS EN 1837+A1

Eğitimin Süresi:  3 gün / 18 saat

Katılımcı Sayısı: 15 kişi

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.