Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekim hizmetinin başlaması aşamasında görevlendirilen İş güvenliği uzmanları işyeri hekimleri, işyerine ait tüm üretim alanları, varsa depolama alanları, mutfak, banyo ve benzeri ortak kullanım alanları ve yine varsa açık üretim ya da depolama sahaları dikkatlice gezilip incelenir. Bu gezinin hemen ardından işyeri faaliyetleri konusunda bilgi verebilecek nitelikte bir sorumlu eşliğinde daha detaylı bir inceleme yapılır.

Edinilen bilgiler doğrultusunda İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Risk Değerlendirmesi sadece bir gereklilik gibi görülmemeli, raporlamalar sonucunda önlenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hem ülkenin hem de işletmelerin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, yine her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş görmez hale gelmektedir. Risk Değerlendirmesi’nin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır.