Sağlık ve Güvenlik Planı / Dökümanı Hazırlama

Muhtemel risklerin projenin planlama aşamasında belirlenmesi ve bu risklere karşı zamanında tedbir alınarak iş kazalarının azaltılması ve bu sayede işyerinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi sağlık ve güvenlik planının en önemli amacını oluşturmaktadır.

Sağlık ve güvenlik planı, işlerin sürdürülmesi için gerekli olan organizasyon, koordinasyon yapısı ve tedarik süreçlerinin iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilerek belirlenmesidir. Bu plan ile işlerin hangi yöntem ve ekipmanlar ile yapılacağı hususlarına karar verilir. Sağlık ve güvenlik planı içerisinde çalışma yöntemlerinin iş adımları dikkate alınarak belirlenmesi ve değerlendirilmesi; işi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan doğru ve güvenli ekipmanın, eğitimli personelin, muhtemel risklere karşı uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi, gerekli hazırlıkların işveren tarafından önceden yapılabilmesini sağlar.

Yapı / madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

  • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
  • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
  • Radyasyon içeren çalışmalarda,
  • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
  • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
  • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
  • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
  • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
  • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.