Programın Amacı:

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayımlanan)  “İlkyardım Yönetmeliği’ne  göre  tüm kurumlarda 20 kişide 1, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunludur. 

İlkyardımın Amacı:

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hastanın ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla, kişilere yeterli bilgi ve becerilerin kazandırılması, kaza ya da olay durumunda kişilerin bilinçli şekilde davranmalarını sağlamaktır.

 

 

Programın İçeriği:

1.Gün Program

 • Genel İlk Yardım Bilgileri
 • Hasta / Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Boğulmalarda İlk Yardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

2.Gün Programı

 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
 • Havale, Göğüs Bölgesinde Ağrı, Şeker Düşüklüğü
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
 • Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

Eğitimin Süresi : 2 gün / 16 saat

Katılımcı Sayısı : 5-20  kişilik grup

Katılımcı Profili :  En az ilkokul mezunu olan herkes katılabilir.

 

Belgelendirme Süreçi:

 • Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur
 • Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
 • Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.