Eğitimin Amacı:

Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.

Eğitimin İçeriği

1. Genel Konular

a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c)İşyeri temizliği ve düzeni,

ç)İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

d)Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

 

3. Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının  güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

4. Diğer Konular

 

Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanerojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri

 

 

Eğitimin Süresi: 

İşyerinin tehlike sınıfına göre;

Az tehlikeli sınıfa giren işyerleri için   : 1 gün/8 saat

Tehlikeli sınıfa giren işyerleri için       : 2 gün/12 saat

Çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri için : 2 gün/16 saat

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: Her düzeydeki yönetici ve çalışanlar

Belgelendirme Süreçi:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı Belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.