Programın Amacı:

İşletmelerin kimyasal proseslerinde, proses tehlikelerin belirlenmesinden kontrol tedbirlerinin alınmasına kadar yapılan sistematik çalışmaların uygulanma bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Programın İçeriği:

 •  Tehlike ile Risk kavramları tanımı ve örnek çalışma
 • Büyük Endüstriyel Kazalardan Örnekler
 • Geçmiş kaza verilerinin değerlendirilmesi (veri tabanlarının incelenmesi)
 • HAZOP varsayımları, kılavuz-Anahtar kelime belirleme
 • HAZOP yöntemi ve uygulama alanları
 • Yöntemin avantajları ve dezavantajları
 • PFD proses akım şeması, kütle balans denkliği ve P&ID okuma
 • Düğüm belirleme(Node) ve Algoritma
 • Prosese ilişkin sapmalar, sapma neden ve sonuçlarının belirlenmesi?
 • Seçilen bir tesis için örnek HAZOP Çalışması
 • HAZOP un kantitatif kullanılabilirliği
 • Koruma Katmanlarının Belirlenmesi
 • LOPA Koruma Katmanı Analizi
 • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler(SIS)(IEC 61508 ve IEC 61511 standartları)

Eğitimin Süresi:  3 gün / 24 saat  (8 saat/gün)

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.