Eğitimin Amacı:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunması  Hakkında Yönetmelik gereği işyerlerinde yangınla ilgili tedbirlerin alınması ve çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bu eğitimde katılımcıların;

 • Yanma olayı ve yangın kavramları ile ilgili,
 • Yangından korunma ve yangınla mücadelede önemli unsurlar hakkında

bilgi almaları sağlanarak yangın güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yangın Türleri
 • Söndürme prensipleri
 • Yangından Korunma ve Mücadele Yöntemleri
 • Söndürmede kullanılan gereçler
 • Kişisel korunma ve haberleşme
 • Taşınabilir söndürücüler
 • Başlangıç yangınlarına müdahale uygulaması
 • İlgili Mevzuat

Eğitimin Süresi:  1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı: 10-20 kişilik grup

Katılımcı Profili:  Kurum ve kuruluş temsilcileri, işverenler, yöneticiler, tüm çalışanlar

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı Belgesi,70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.