Eğitimin Amacı:

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat
 • İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
 • Yükseklik kavramı
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
 • Yüksekte çalışırken kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri
 • Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
 • Düşmenin nedenleri, sonuçları
 • Askı travması
 • İskelelerde yüksekte çalışma
 • Risk değerlendirmesi ve çalışma planı oluşturma
 • Merdivenler
 • Korkuluklar
 • Mobil platformlarda yüksekte çalışma
 • İple erişim sistemi
 • İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri
 • Düğümler (İSG (İş sağlığı ve güvenliği) ve iple erişimde kullanılan düğümler)
 • Uygulama eğitimleri (yüksekte çalışma, askıda kalan personelin kurtarılması)

Eğitimin Süresi:  1 gün / 8 saat     -    2 gün / 16 saat

Temel Eğitimi  :1 gün ( 8 saat ) teorik ve uygulama olarak

İleri Seviye Eğitimi  : 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller, Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel ve yöneticileri

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.