Eğitimin Amacı: Bu eğitim programı çerçevesinde, bireyler zaman yönetmeyi tüm boyutları ile kavrarken, başarı ve mutluluğu sadece iş yaşamları ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm yaşamlarına taşıyabilecek gerçeklerle bir kez daha yüzleşeceklerdir. Bu perspektif ile bakıldığında, zaman yönetiminin bir eğitim programı olmaktan ziyade yaşamı yönetmenin programı olduğu çok net olarak kavranacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Zaman ve yaşam
 • Zaman kavramına bakış
 • Zaman yönetimine giriş
 • Kontrol kavramı ve olay kontrolü
 • Zaman yönetimi ve olay kontrolü ilişkisi
 • Neden ve niçin zaman yönetimi
 • Etkin zaman yönetimi
 • Zaman yönetiminin aşamaları
 • Hedefleri belirlemek
 • Zamanın doğru kullanılması / hedefleri belirlemek
 • Fizyolojik Yüksek Performans
 • Enerji Eğrisi
 • Performans ve Zaman
 • Zamanı Değerlendirmek
 • Zihinsel Blokaj
 • Zamanı doğru kullanmadaki engelleri belirlemek / saptamak
 • Zaman Hırsızları
 • Stres Yönetimi

Eğitimin Süresi:  1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

Belgelendirme Süreçi:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.